Winter protection


My little helepers and Cornus mas ready to sleep under leaves. Moji dvaja malý pomocníci a Cornus mas pripravený na zimný spánok.
Few days ago it was just about the right time to end garden bonsai season as usual. This year it was quite late compared to previous years due to quite favourable weather conditions this autumn. Just during last few days temperatures dropped below 0°C. I'm pretty sure trees could comfortably stand on benches few more days. This year I changed my protection method slightly and instead wood chops I used only dry tree leaves. 100% natural bio protection :). In spring I will see how it worked. I will report.

My two little helpers made great job so not much actual work left for myself. When we were finished I did last bonsai garden picture of the year. So we are ready for the snow and winter.


Pred pár dňami nastal čas zazimovať stromy a ukončiť tak bonsajovú záhradnú sezónu. Tento rok to vďaka miernym klimatickým podmienkam bolo o niečo neskôr ako zvyčajne. Len počas posledných pár dní sa teplota dostala pod 0°C. Stromy mohli byť kľudne ešte na policiach niekoľko dní. Tento rok som modifikoval spôsob zimovania a namiesto pilín som použil opadané lístie. 100% prírodná ochrana :). Na jar uvidíme ako to funguje, určite dám vedieť. 

Moji dvaja malý pomocníci urobili pri rozsypávaní lístia väčšinu práce a tak toho na mňa našťastie veľa neostalo. Keď sme boli takmer hotoví s prácou tak som urobil posledný bonsajový záhradný záber roka. A teraz sme už pripravený na zimu a sneh. :)

No comments:

Post a Comment

Split Connection

  Video from the workshop with Walter Pall at Andrija Zokic place in Kastela last weekend. Check who is the Angel, who is stoned and who'...