Hornbeam no.7 became no.13


Demo tree from last bonsai weekend  used to be my hornbeam no.7. I like this tree. And it looks like Walter also likes it. So now this tree has its place in one of the best collections of bonsai in Europe or world. For a tree from small quarry on end of Slovakia it is big pride, of course. I will watch development of this Walters tree with pleasure. 

Strom na ktorom Walter pracoval počas dema minulý víkend bol môj hrab no.7. Mám rád ten strom. A vyzerá to tak, že aj Walterovi sa páči. Takže teraz má svoje miesto v jednej z najlepších zbierok bonsai  Európy alebo sveta. Pre strom z malého lomu na konci Slovenska je to veľká česť, to je jasné. Budem sledovať vývoj tohto Waltrovho stromu s radosťou.


Bonsai Meeting with Walter Pall 2.

First Traditional Habsburg Bonsai Meeting with Walter Pall

Name of meeting is bit too big but it express well how big event if was. Thank Walter for coming and teaching us your way of doing bonsai. There was a lot of interesting information, great tree critiques and demo. I'm sure all participants will have a lot of interesting memories from this weekend. Also thanks to Peter Roško, Pavel Slovak and Lucas&Josef Sirotny for leading workshop groups and helping other bonsaists.
Trošku netradičný názov. Dovolili sme si náš víkend neoficiálne premenovať keď sme s Waltrom Pallom chodili po večerných uliciach Bratislavy. Na našom víkende sa zúčastnilo okolo 50 ľudí zo Slovenska, Čiech a Moravy, Maďarska. Som rád, že Walter medzi nás prišiel a ukázal nám ako sa on pozerá na tvorbu bonsai. Počas prezentácií zaznelo mnoho zaujímavých informácií, kritiky stromov boli poučné a zábavné. Som presvedčený o tom, že každý z účastníkov bude mať na túto akciu mnoho zaujímavých spomienok. Aj touto cestou ďakujem všetkým, ktorý sa rozhodli priložiť ruku k dielu a pomohli. Veľkým prínosom pre nás bola prítomnosť Pavla Slováka, Petra Roška a Lukáša&Josefa Sirotných, ktorím tiež ďakujem, že medzi nás prišli. Rovnako ďakujem všetkým za podporu, vďaka ktorím sa nám podarilo sem Waltera Palla pozvať. 
Ďalšie fotky na Waltrovom blogu:
http://walter-pall-bonsai.blogspot.com/2010/06/back-from-slovakia-and-czechia.html
http://walter-pall-travelogues.blogspot.com/2010/06/bonsai-in-slovakia-2010-4-demo.html
http://walter-pall-travelogues.blogspot.com/2010/06/bonsai-in-slovakia-2010-3-workshops.html
http://walter-pall-travelogues.blogspot.com/2010/06/bonsai-in-slovakia-2010-2-maros-and.html
http://walter-pall-travelogues.blogspot.com/2010/06/bonsai-in-slovakia-2010-1-bratislava.html
 


Elm ground layering