Carpinus betulus No.1 repotting

This was tough job today. Repotting biggest yamadori I have so far(may be cornus from this spring is same or bigger). Tree was collected in early spring 2009 during my first collecting season. It was not easy to bring it home. Today I found out why. I removed from root ball about 20kg of stones (or more). Roots washed completely. Tree potted into temporary training pot made of concrete by my friend and great artist Vinco Vadovský. Now sitting in mix of Zeolit+Terramol plus about 15% of rough peat/coconut fiber. As it is now will stay for few years.

Dnes to bola fuška. Presádzal som aj svoj najväčší strom (možno drienka kopaná pred pár dňami je rovnako veľká alebo trocha väčšia). Hrab vykopaný počas mojej prvej sezóny na jar roku 2009. Nebolo jednoduché dostať ho domov. Dnes som sa presvedčil prečo, z koreňového balu som odstránil asi 20kg kameňov rôznych veľkostí (niekoľko z nich ako chlapská päsť). Korene som vypláchol prúdom vody. Strom je zasadený do dočasnej tréningovej betónovej misky ktorú vyrobil môj kamarát umelec Vinco Vadovský. Zasadený je v zmesi Zeolitu+Terramolu s cca 15% hrubej rašeliny/kokosového vlákna.my son is screaming on me to remove more of old soil/ synček na mňa kričí aby som odstránil ešte viac starej zeminy

tree is bit smaller than on last picture and dear daughter is lot bigger/ strom je o trochu menší ako na poslednom obrázku a dcérka je o hodne väčšia


Hornbeam in summer 2009

Carpinus betulus 3 repotting

Today was repotting Saturday. So I get rid of one wooden box. Hornbeam No3 collected in spring 2009, as one of my first trees. At that time I was scared to disturb roots of yamadori too much so a lot original soil remained on tree. There was a lot of this soil to remove, I washed roots completely. Tree moved to plastic pot. Soil mixture zeolit+Terramol plus about 20% rugh peat/coconut fiber.Tree is strange twin trunk. I will not separate them definitely. I like nebari of tree a lot.

Dnes bola sobota plná presadzovania. Jedným z presadených stromov je Hrab číslo 3. Zbavil som sa jednej škaredej drevenej krabice a strom posadil do plastového kvetináča. Strom kopaný ako jeden z mojich prvých stromov na jar 2009. V tom čase som nemal odvahu odstraňovať pôvodnú zeminu z koreňov, takže som to musel poriadne urobiť dnes. Zasadený v zmesi Zeolit+Terramol s cca 20% hrubej rašeliny/kokosového vlákna. Je to taký trocha zvláštny dvojkmeň, kmene určite ostanú spolu. Páči sa mi na ňom jeho nebari.Signs of sprig

As every spring I'm looking for signs that trees survived winter. To see any of this buds or flowers is great reward. I wonder what my neighbours thing if they see me walking in garden with this weird smile :)
Tak ako každú jar hľadám každé ráno na stromoch známku života. Vidieť otvárajúce sa puky alebo kvety je odmenou. Len si tak niekedy predstavaujem čo si asi myslia moji susedia keď ma vidia skoro ráno chodiť po záhrade s takým priblblým úsmevom :)

flowers on cornus mas/ kvety na drienke
needles appearing on larix/ ihličky sa objavujú na smrekovci
white buds on hawthorn/ biele puky na hlohu

carpinus orientalis swelling buds/ puky na hrabe orientalnom

Cornus mas 2

So today was tough digging day. Very wet weather, fortunately no rain, but forest was wet completely. It was very difficult to move in terrain. We went on same place as last weekend, soil after whole week of warm weather was completely defrost. Our intention was to take two Cornus yamadori.
Digging itself was rather easy. But transportation of bigger tree was tiring and exhausting experience. From pictures you can see that it is quite big. But its potted now and now it will sit there two or more years untouched. It sits in mix of zeolit:peat in ratio 8:1.Well, after bringing tree like this I sometimes wonder why I'm not doing different hobby, for example collecting small train modes or something similar.

Dnes bol deň kopania. Po pár dňoch dažďov bolo dosť mokro ale aspoň nepršalo. Les bol ale úplne mokrý. Pohyb v teréne bol dosť komplikovaný. S priateľom Števom a mojím mladším bratom Števom ako posilou sme sa vybrali na rovnaké miesto ako minulý víkend. Zem už nebola zmrznutá ako minulý víkend. Mali sme v pláne vykopať dve drienky a to sa nám aj podarilo. Kopanie samotné bolo celkom v pohode. Ale dostať väčšiu z dvoch drienok dostať k auto bola fuška. Z fotiek je vidieť že je dosť veľká. Už je ale zasadená a ostane takto dva roky alebo aj dlhšie bez nejakých vážnych zásahov.  Je v zmesi zeolitu (2,5-5, 4-8) a rašeliny v pomere asi 8:1. Okrem toho na strome ostalo dosť pôvodnej zeminy, bude odstránená neskôr. Keď dovlečiem takýto strom domov tak si spomeniem na hlášku kolegu z klubu a napadne ma, prečo nemám iný koníček, napríklad zbieranie modelov vláčikov alebo niečo podobné.

first cornus out/prvá drienka je vonku
triple trunk/trojkmeň

preparing second cornus/ príprava druhej drienky
 totaly tired back at car/ totálne unavený pri aute so stromami
 


sitting in his new home/ zasadený vo svojom novom domove

First day out

Today I have started digging season. Weather was nice, ground not ideal so we decided to take just little hornbeam. But hopefully next weekend it could be much better. 
Dnes sme začali kopaciu sezónu. Počasie bolo výborné ale zem bola ešte primrznutá. Neboli to ideálne podmienky na nejaký lepší strom, ale na ďalší víkend to  bude určite lepšie. Každopádne je to super po dlhej zime vyjsť do prírody. K ideálu chýbali len snežienky :)
natural shari on cornus mas/prírodné shari na drienke
natural shari on cornus mas/prírodné shari na drienke
interesting tree on our way/ zaujímavý strom na našej ceste
hornbeam on his way to Steve garden/ tréningový hrab na ceste do Števovej záhrady

Bonsai Winter Protection