Crataegus monogyna 2.

Toto je hloh vykopaný na jar tohto roku. Konicita nič moc ale páči sa mi ako sú tie kmene prepletené ako hady :) Na to do akej malej misky som ho zasadil sa mu darí najlepšie z mojich hlohov. Je asi 1m vysoký a každý kmeň má asi 10cm priemer.

This is hawthorn from spring this year. Tapering is not good but I like "snake" growth of trunks. :) It is doing the best of my howthorns if I consider also it is planted in rather small pot. It is about 1m high and each trunk is about 10cm wide at base.


Oaks for next spring

Cez víkend som sa bol pozrieť v lese. Pôvodne som chcel nájsť nejaký jalovec, ktorý by som hneď vykopal. Ale našiel som pár dubov, ktoré sa mi páčia a musia na kopanie počkať do jari. Dva z nich sú na obrázkoch.

During this weekend I have been in woods to look for some trees. Originally I was going to look for a Juniper for immediate digging. But I have only found few oaks which I like. They have to wait till next spring. Two of them are on pictures.

Fagus sylavatica 2.


Toto je najväčší buk, ktorý som vykopal na jar tohto roku. Som veľmi rád, že to doteraz prežil. Hlavne preto, že jediný mŕtvy strom zatiaľ bol tiež buk. Dúfam, že bude v poriadku a po zime sa na jar prebudí. Mám na ňom rád pohyb kmeňa a prirodzené dutiny. Nebari nie je dokonalé, ale to sa nejako dorieši neskôr. Keď som ho vykopával, tak som rozmýšľal či odstránim jedinú haluz, ktorá bola dosť nízko a som rád, že som ju tam vtedy nechal. V súvislosti s iným bukom som sa dozvedel, že je potrebné aby mal pred vykopaním mnoho pukov, ktoré ho na začiatku jari potiahnu.
Z diskusie na IBF s Čajkom:
"Nikdy neodstraňuj všetky konáre a puky na buku. Aspoň na buku, ktorý plánuješ kopať alebo presádzať. Buk potrebuje silné, veľké, minuloročné puky pred kopaním. Každý konár môže byť skrátený len tak, aby na ňom nejaké silné puky ostali...buk rastie veľmi silne, dobre hojí rany a tvorí kalus...ale presádzanie a kopanie zvláda veľmi zle a v prvom roku je veľmi slabý..."


This is biggest beech I have collected in spring this year. I'm very happy it has survived till now., since only dead tree so far is also beech. I hope he will be OK and next year will wakeup after winter. I like hollow parts and movement of trunk. Nebari is not fantastic but this is possible to arrange somehow.
When I was digging this one I was thinking to remove long thin branch you can see on picture. It was good idea to leave it there as I find out in discussion with Croatian bonsai guys.
from discussion with Cajko on IBF:

"Do not ever cut all branches and buds on a beech tree. At least on a beech that you need to collect or repot. Beech needs big, strong, last years buds on branches, and branches can be shortened in a way that on every branch must remain at least couple of strong buds. That is my experience. Beech is a very strong grower if in full health and strength, caluses wounds very fast, and often puts out new buds from the calus. BUT, tolerates repotting and collecting very poorly. In a first year it is totally weak. Very complicated tree."


Shade

Počas leta som stromy tienil sieťou, myslel som že to je v priebehu horúcich mesiacov potrebné. Dnes som sa rozhodol, že stromom doprajem trocha viac svetla a sieť išla dole.

During summer I was shading trees with net, I thought its necessary during hot months. Today I decided to remove net and allow bit more sunshine pas to the trees.

First autumn colors

Prekvapujúco sa už v mojej záhrade objavili na stromoch jesenné farby. Na dvoch obrázkoch je vidieť žltnúce ihličie smrekovca. Keď som tento strom dostal minulý rok v Októbri tak mal ešte zelené ihličie.


Surprisingly first color of autumn appear on my trees. Here are 2 pictures of Larix with needles turning yellow during last days. Last year I get this tree in October and needles was still green.