Walter Pall: Platónové podobenstvo o jaskyni (Slovenské titulky)

Best wishes to all visitors of my blog and to all my bonsai friends, happy new year 2013. 

Tak tu máme opäť koniec roka. Prajem všetkým čitateľom môjho blogu všetko najlepšie v roku 2013. Veľa úspechov v bonsajovom aj nebonsajovom živote. Ďakujem za priazeň a teším sa na virtuálne aj reálne stretnutia s Vami v budúcom roku.
Na rozlúčku s týmto rokom mám pre Vás video s Walterom Pallom s jeho verziou Platónového podobenstva o jaskyni so slovenskými titulkami ktoré som tam pridal. Video natočil Sebastian Sandev a v originálnom znení po anglicky ich nájdete na YouTube od Sebastiana veľa.


Wallter Pall, Chorvátsko 2008, slovenské titulky

Pokúsil som sa vyrobiť titulky pre jedno z videí s Waltrom Pallom ktoré publikoval pre časom na YouTube Sebastian Sandev. Je to prvý pokus tak sa to snáď podarilo, ak sa vám to páči tak dajte vedieť. Ďakujem. Cornus mas No.1

On this tree I have tried some air layering this spring. There are two shoots growing very low on the trunk and I had an idea to convert them onto roots and improve nebari on that spot. I checked air layer several recently and it looked like  it created some fiber roots. As seen on pictures some roots were created higher than needed and were removed, also parts of shoots up to bark ring were removed. Much thiner layer of moss was put back and covered with substrate and protected with net to prevent birds messing up moss all around. I will see how it will finally develop during next season.
Na tejto drienke som testoval vzdušné potápanie. Na strome sú dva nízko rastúce výhony ktoré by sa mali odstrániť, ale keďže sú tak nízko tak mi slúžia ako pokusný materiál na potápanie. Prednedávnom som svoj pokus kontroloval a vyzerá to že sa tam nejaké korienky vytvorili, tak som výhony odstránil na mieste kde bol vytvorený prstenec. Čo ma prekvapilo je, že stromček vytvoril korienky aj na kmeni a dosť vysoko, vrstva machu bola dosť hrubá aby nedochádzalo k jej presychaniu počas leta. Po úprave som vrátil späť vrstvu machu ale už oveľa tenšiu, prekryl som ju substrátom a zakryl sieťkou pretože mám časté návštevy drozdov a oni majú môj mach veľmi radi. V budúcej sezóne sa uvidí ako sa celý pokus vydaril.

after job this week

shortly before removal of moss
6-2012

6-2012

8-2012

8-2012

Picture of fruits from beginning of august before being eaten by birds/ Plody odfotene v auguste tesne pred tým ako ich skonzumovali drozdy


Carpinus betulus No.1

Yesterday I took few pictures of my hornbeam. Everything important about the tree is in previous posts, links can be found below. Well, it is rather difficult to make reasonable pictures of deciduous prebonsai in summer. Everything is hidden behind the leaves. It is big tree and I do not move him therefore too often, only when I have someone to help me, so I used opportunity yesterday. Tree from time of collection in March 2009 went through few changes. Some parts were removed in 2010 when Walter Pall during his visit looked on it. Last spring tree was repotted into concrete pot made by my friend Vincent Vadovsky. After repotting tree was struggling whole season, most probably due to complete washing out of old soil from root ball. I feel that this season it is doing much better and I hope in next season it will shine. One of big roots is drying out, I'm bit afraid about this part of tree and I hope it will not cause total die back of whole tree, anyway on place of that root some hollow part could be created in next years. We will see, as Steve Wonder use to say. From present point of view it will take still many years to make it reasonable bonsai. I don't know how you do, but I can see the light on the end of tunnel already. :)
Včera som urobil pár fotiek môjho hrabu s poradovým číslom 1. Nerobím to často lebo je veľký a ťažký a premiestňujem ho len keď mám náhodou pomocníka tak som včera využil situáciu. Všetko zaujímavé o strome je v príspevkoch nižšie. Nuž, pravda je že robiť fotky na prebonsai v lete keď je olistený nedáva veľký zmysel pretože je všetko schované za lístím. Stromček bol vykopaný v marci 2009 a odvtedy prešiel pár zmenami. Dôležité zásahy som robil po prvej návšteve Waltra Pall ktorý mi dal pár dobrých rád. Minulú jar bol strom presadený do betónovej misky ktorú pre mňa vyrobil kamarát Vinco Vadovský. Po presadení sa strom trápil a rástol v minulej sezóne horšie, pravdepodobne preto, že som mu pri presádzaní vodou vypláchol celý koreňový bal. Zdá sa mi že tento rok je to oveľa lepšie a dúfam, že v ďalších sezónach už bude v plnej kráse. Na fotkách to nie je dobre vidieť ale časť jedného z hrubých koreňov vysychá a ja len dúfam, že to nespôsobí odumretie stromu. Ak by sa zaschnuté miesto zväčšovalo ďalej tak na tej strane kmeňa možno bude časom nutné vytvoriť veľkú dutinu, uvidíme ako hovorieva Steve Wonder. Z dnešného pohľadu to vyzerá tak, že to potrvá ešte mnoho rokov pokým sa z neho stane rozumne vyzerajúci bonsai. Neviem ako vy ale ja už vidím svetlo na konci tunela. :)
7-2012

7-2012
7-2012
7-2011
7-2011

5-2012 with my little helper :)

5-2009 with my little helper for comparison :)
4-2009
 


http://belanmaros.blogspot.com/2011/07/carpinus-betulus-no1-after-haircut.html
http://belanmaros.blogspot.com/2011/03/carpinus-betulus-no1-reppoting.html
http://belanmaros.blogspot.com/2010/04/carpinus-betulus-no1-after-one-year.html
http://belanmaros.blogspot.com/2009/06/carpinus-betulus-1.html
http://belanmaros.blogspot.com/2009/05/giant-carpinus-betulus.html

Carpinus betulus No.10

Today I did some reduction on this hornbeam. It was collected in spring 2009. In 2010 repotted into almost pure zeoilth fraction 4-8mm and at this occasion roots were cleaned from original soil, I think roots were washed. It seems it took this tree bit more to establish. Only now I have feeling that tree has good healthy growth. It is known trees do not like disturbing and radical steps. One has to do its own mistakes to realize it. Fortunately with this tree my mistakes did not killed it as many others not so lucky peaces. I guess in year or two this hornbeam will go into ceramic pot. As with all deciduous trees it has long way to go, it will take about 5-10 years to make it reasonably good bonsai. Fortunately summer pictures are hiding imperfections.
Dnes som prestrihal tento hrab, kopaný na jar v roku 2009. V roku 2010 bol presadený takmer do čistého zeolitu frakcie 4-8mm. Pri tej príležitosti som mu asi vodu vystriekal korene, spätne to vnímam ako chybu. Zdá sa, že mu chvíľu trvalo kým sa obnovila jeho sila. Až túto sezónu stromček vyzerá že je úplne v pohode. Je dobre známe, že stromčeky nemajú v láske radikálne zásahy, no človek musí urobiť pár vlastných chýb na to aby si to plne uvedomil. Našťastie tento stromček moje chybné rozhodnutia rozchodil, na rozdiel od mnohých ďalších ktorým sa to nepodarilo. O rok-dva tento stromček pravdepodobne pôjde do keramickej misky. Ako je to pri všetkých listnáčoch aj tento má pred sebou mnoho rokov kým z neho bude bonsai rozumnej kvality.  Letný zelený šat však zhovievavo skrýva nedokonalosti. :)
Older post on this tree/staršie príspevky o tomto stromčeku:

6-2012
6-2012
6-2012
6-2012 size comparison with my turntabe staff/ porovnanie veľkosti fotka spolu s osádkou zabezpečujúcou otáčanie stolíka
6-2011 nebari detail
3-2012 on day when witer protection finished/ v Marec 2012 po ukončení zimnej ochrany

5-2010
10-2009
3-2009

Birch No.1

start to look like real tree :) / začína sa podobať na ozajstný strom :)
after first wiring year ago in July 2011/ po drôtovaní pred rokom v Júli 2011

March 2010 after collecting/ Marec 2010 po vykopaní

Birch No.3

Collected this spring in beginning of April. Potted in zeolit plus rough peat. Feed with Osmocote directly mixed into substrate before potting with 5g/liter of substrate, Few weeks later added chicken granules.
Breza vykopaná túto jar. Zasadená v zmesi zeolitu a malého množstva hrubšej račeliny. Do zmesi pred sadením pridané Osmocote v množstve cca 5g/liter substrátu. Po pár týždňoch pridané kuracie granulované hnojivo.
5/2012

5/2012
4/2012 after collection
6/2012 with 60 cm shots; tento mesiac s cca 60cm výhonmi


natural dead wood