Few pictures

hornbeam today, my favorite one this year, in 2-3 weeks time nothing but bunch of leafs willl be visible
môj najobľúbenejší tohtoročný úlovok, o 2-3 týždne nebude vidieť nič iné len listy 

beech from last year, and what come out from big bud
buk z minulého roka, a čo vyrazilo z veľkého puku

hornbeam and Hillari elm, comparison
hrab a brest Ulmus campestre, porovnanie
...and my new home made round table made of old wheel chair
...a môj nový stolík vyrobený z kancelárskej stoličky :)

Buds on oak


 Oak collected few weeks ago. Now on both trunks a lot of buds are coming out. Interesting. Two much smaller trees are not doing this good, they where collected also already with leafs but about 2 weeks earlier. I'm curious how it will develop further, and of course how situation will look like on spring next year.
Dub vykopaný pred pár týždňami, tento rok zatiaľ najväčší. Čo je ale zaujímavé, že sa za posledný týždeň celý obsypal pukmi. Dva oveľa menšie duby, ako je tento takto nerašia. Je pravda, že boli vykopané asi 2 týždne skôr ako tento. Som zvedavý ako to bude vyzerať na jar na budúci rok. Ešte sa ale pre pár dubov v lete chystám, uvidím ako sa im bude dariť, keď budú kopané v rozdielnych obdobiach.

 on day when potted, v deň keď bol zasadený

Air layering Cornus mas


During Lucas and Josef Siroty visit in my garden we have been discussing Cornus mas from first picture. We agreed that one big part of trunk should be removed. Lucas recommended not to waste this part of tree I tried first time air layering. Since I have seen very interesting video from Graham Potter dedicated to this topic (see on end of post) I was trying to stick to his recommendations. 
Počas návštevy Sirotných sme chvíľu sedeli aj nad drienkou z prvého obrázku. Zhodli sme sa na tom, že časť stromu by mala byť odstránená. Lukáš navrhol tú časť stromu vzdušne potápať. Ak to nevyjde, tak sa nič nestane. Takže dnes som to skúsil po prvý krát. Inšpiroval som sa videom, ktoré pred časom zverejnil Graham Potter na svojom webe. Snažil som sa držať jeho postupu. 

Visit to Salvatore Liporace garden

This week I have been in Italy and I used opportunity to visit garden of Salvator Liporace. It was great pleasure for me and trees where amazing.

Tento týždeň som bol v Miláne a využil som túto príležitosť aj na návštevu záhrady Salvatoreho Liporace. Bol to veľmi zaujímavý zážitok a stromy boli samozrejme úžasné. A Salvatore bol veľmi príjemný hostiteľ. 

Carpinus betulus No.10


One of the trees work a bit last weekend with Lucas and Josef Sirotny. In my first post about this tree I wrote I would like to have something like broom style bonsai from this one. One of big crossing branches was removed, some other reductions where done. I will work on it during next days bit more.
Jeden zo stromov na ktorých sme so Sirotnými cez víkend pracovali. V mojom predošlom príspevku o tomto stromčeku som písal, že by som z neho rád mal bonsai v štýle metla. Jeden z veľkých krížiacich sa konárov bol odstránený a bolo urobených niekoľko ďalších úprav. Ešte na ňom budem v najbližších dňoch pracovať.


Lukáš & Josef Sirotný in my garden

Last weekend I had pleasure to invite Lukáš and Josef Sirotný in my garden. I have been lucky enough they stayed a while and gave me a lot of advices and helped me to style some of my trees. How some of the trees look after corrections I will post later. Unfortunately weather was terrible so I hope I will arrange better one during your next visit, my friends :)

Počas minulého víkendu som mal tu česť privítať v mojej záhradke Lukáša a Josefa Sirotných. Mal som to šťastie, že sa chvíľu zdržali. Dostal som veľa dobrých rád a pomohli mi s tvarovaním niekoľkých stromov. Ako stromy vyzerajú po úpravách zverejním neskôr, keď sa vonku umúdri počasie a bude sa dať fotiť. Dúfam, že sa mi na budúce podarí zabezpečiť lepšie počasie priatelia :)


New Oak

It was growing on edge of the old quarry. I'm sure it would die sooner or later there. I saw few similar oaks in this quarry leaning towards cliff and waiting for certain death. So I decided to save this oak during weekend. It was bit of a drama but finally it was OK.
Tento dub rástol na okraji starého lomu. Som si istý, že by skôr alebo neskôr zahynul. Videl som tam niekoľko dubov nahnutých nad priepasťou a čakajúcich na istú smrť. Takže som sa rozhodol zachrániť ho tento víkend. Bola to trochu dráma ale vyšlo to.

 


Fagus sylvatica No.4


 today, dnes
This is beech collected about month ago. Found last year. I thougt to digit out next year, but could not resist and did it already. Looks like it will make it, but we will see. I think about broom style for future.
Toto je buk vykopaný začiatkom apríla tohto roku. Nájdený pred rokom a zredukovaný na mieste. Pôvodne som myslel, že ho vykopem až na budúci rok, ale neodolal som a už je doma. Vyzerá, že chce žiť a asi to rozchodí. Uvidíme. Rozmýšľam, že by to mohla byť pekná metla.

when found last year, nájdený na mieste pred rokom
in April this year, pred vykopaním v apríli tohto roku
 ...in pot, v nádobe
and this weekend, a tento víkend

Howthorn and sloe

Prunus spinosa from previous posts. Grows nicley.
Trnka z predchádzajúceho príspevku. Darí sa jej.

Howthorn from one of previous posts. A lot of buds, seems it will make it.
Hloh z predchádzajúceho príspevku. Mnoho pukov, vyzerá tak, že to v pohode rozchodí.