Anniversary

 
So, this is special post. It is more-less 5 years since I have started this blog (accidentally this is blog post number 200). Many things changed since than and it is opportunity to summarize a bit. It is time to be sentimental.


One of my favorite Carpinus,. before-and-after series. This picture from May 2014.
 
...and same tree in April 2009.
 
In summer 2009, after my first collecting season, one of my carpinus with my daughter Dominika.
 
... Dominika in spring 2010 with another carpinus...

 
...and same carpinus and Dominika plus Maros Jr. in spring 2014, all grown well.
Number of visitors will turn over 170 000 soon and monthly its over 6000 hits.
Many trees came to my garden since spring 2009 when I started to collect yamadori trees in forest. And unfortunately many of them died. I did not calculated my success rate but I guess it is around 75%. 

My small garden is already full and it is hard task to find place for any new bigger tree. Fortunately I'm not collecting as many trees. And many trees I have collected and later found out I did not like them so much I gave it to my bonsai friends. 
 
From very begging I wanted this blog to be my bonsai diary and to serve another beginners as guide which can help with collecting yamadori, training, horticultural issues and other common problem we face as bonsai enthusiast. And be a little inspiration for some. 
I hope it does. 
 
Most popular blogs are my translations of articles from bonsai world for my Slovak bonsai friends. Especially stuff from Walter Pall about collecting yamadori. Walter is amazing person and teacher and he has a lot of followers in the whole bonsai world. I'm one of them and  I'm happy we have him here for two workshops some time ago. 

Walter in my garden during his visit of Slovakia in 2010
 

Making bonsai is a long journey, and this is true especially for deciduous trees. And it is obvious every regular visitor of my blog I do specialize on deciduous trees. You can not do everything on good level and at the same time. And to my heart crown of our linden and beech is closer than dead wood of Japanese junipers.
Most people think that the creation of deciduous bonsai is faster and simpler than conifers. But generally it's exactly the opposite. It takes its time.
An important milestone for bonsai enthusiast is participation at the show and i had my premier at our club show last year with a few trees. And recently I had two of my trees on Bonsai Slovakia.

Birch on Exhibition Bonsai Slovakia 2014

...and Cornus mas on Exhibition Bonsai Slovakia 2014

So that was the past. What about my another bonsai dreams? Certainly, many of them are not yet covered. And on the road for their fulfillment I will continue to take pictures and write on this blog. And I hope you 'll like it and remain interesting for you.
So I would like to thank to all regular and random visitors of my blog, thank you for all the feedback I'm getting from you.

Toto je špeciálny blog post. Je to takmer presne 5 rokov odkedy som začal písať tento blog (a náhodou toto je príspevok číslo 200, takže máme dvojité okrúhle narodeniny). Odvtedy sa veľa vecí udialo a zmenilo, tak je čas trochu sumarizovať. Počet návštev blogu čoskoro prekročí 170 000, mesačné návštevy sú nad 6000. 
 
Do mojej záhrady prišlo mnoho stromov od roku 2009 kedy som začal kopať yamadori. A na nešťastie mnoho z nich zahynulo, presnú štatistiku nemám, ale úspešnosť je odhadom asi 75%. Moja záhrada je malá a je to veľká výzva nájsť miesto pre nové stromy. Našťastie ich nosím čím ďalej tým menej. Jeden z dôvodov je aj to, že na tie ktoré sú už so mnou dlho si vyžadujú starostlivosť a nebolo by v mojich silách sa dobre postarať o viac stromov. Každý asi nájde správnu rovnováhu medzi časom ktorý môže stromom venovať pri dostatočnej kvalite a ich počtom. 
 
Od začiatku som chcel aby môj blog plnil niekoľko funkcií. Mal by byť miestom kde začínajúci bonsaista nájde zaujímavé informácie o pestovaní, zberaní yamadori, boji proti škodcom, tvarovaní, substrátoch a všetkom možnom s čím sa pri praktickej starostlivosti stretávame. A mal by byť aj denníkom so zápismi toho čo začínajúceho bonsaistu na jeho ceste postretne. A možno aj malou inšpiráciou pre váhajúcich. Dúfam, že tie účely naozaj plní.

Na mojom blogu preto pribudlo niekoľko prekladov zahraničných článkov od rôznych autorov, ale hlave od majstra Waltra Palla. Pozerajúc sa na štatistiky blogu tak jeho články o kopaní stromov sú s predstihom najčítanejšie. Walter je úžasný človek a má vo svete mnoho obdivovateľov. Ja patrím medzi nich. Som rád, že sa nám v Bonsai Klube Trnava podarilo dva krát zorganizovať inšpiratívne víkendové akcie ktoré Walter osobne viedol. 

Tu je zoznam všetkých článkov pokope:
     

A keď to už sumarizujem, tak si dovolím aj pripomenúť videá ktoré som otitulkoval do slovenčiny a môžte si ich pozrieť na YouTube:

Prekladov už tak veľa nepribúda. Času je málo. A čiastočne je to spôsobené nedostatkom obsahu ktorý by sa mi chcelo prekladať. No za posledné roky urobil Google dobrú prácu na systéme automatických prekladov a tak sa človek pre takúto robotu stáva takmer zbytočným. No sľubujem, že ak narazím na niečo zaujímavé, tak to určite preložím a zverejním.

Tvorba bonsai je dlhá cesta, a zvlášť to platí pri listnatých stromoch. A ako je každému pravidelnému návštevníkovi môjho blogu jasné, tak na listnáče sa špecializujem. Nemôžte robiť všetko a zároveň dobre. A môjmu srdcu sú bližšie široké koruny našich líp a bukov ako mŕtve drevo na japonských borievkach.

Väčšina ľudí si myslí, že vytvorenie listnatého bonsai je kratšie a jednoduchšie ako u ihličnanov. Ale je to presne naopak. Chce to svoj čas. Dôležitým medzníkom pre bonsaistu je asi účasť na výstave a ja som som svoju premiéru vyskúšal na našej klubovej výstave minulý rok s pár stromami. A nedávno som mal dva svoje stromčeky aj na Bonsai Slovakii. 
 
Takže toto bola minulosť. A čo ďalšie bonsajové sny? Určite, mnoho ich je zatiaľ nesplnených. A na ceste za ich splnením budem aj ďalej fotiť a písať na tento blog. A dúfam, že sa Vám to bude páčiť a môj blog bude pre Vás zaujímavý. 
 
Ďakujem všetkým pravidelným aj náhodným návštevníkom môjho blogu, ďakujem za všetku spätnú väzbu ktorú od Vás čitateľov dostávam.

 
 

Bio protection againts aphids

I would like to share with you my experience with product I start to use few weeks ago. Regular readers of my blog knows I have small garden+ small kids so I'm not using no artificial insecticides, pesticides and fungicides. This of course creates some problems with pests time to time. I'm trying to use natural protecting product. Some of them I produce myself (based on garlic and oil for mildew, etc.). Own production is nice by it takes time, so I'm always happy to find finished natural product which is available and effective. 
This way I have found product ROCK EFFECT and purchased it. This year we had very early spring and on my birches aphids showed early. So I used it 2 times on all trees sensitive to aphids and it worked well and after almost 2 months and 3 application no aphids are back. Recently I have found big aphids on spruces and applied it too. Worked well also.ROCK EFFECT is based on pungam oil.
I can only recommend this product. I only wish more natural products are available for different types of enemies of our trees.Rád by som sa s vami podelil o moje skúsenosti s produktom ktorý som začal používať pred niekoľkými týždňami. Pravidelní čitatelia môjho blogu vedia, že mám malú záhradku+malé deti, takže nepoužívam žiadne umelé insekticídy, pesticídy ani fungicídy. To samozrejme spôsobuje čas od času problémy so škodcami. Ak je to nutné, snažím sa používať ochranné produkty na prírodnej báze. Niektoré z nich si vyrábam sám (na báze cesnaku a oleja proti plesniam, atď). Vlastná výroba je fajn ale, výroba je niekedy prácna, takže som vždy rád, keď nájdem hotový prírodný produkt, ktorý je k dispozícii a je efektívny.
Takto som nedávno našiel produkt ROCK EFFECT a kúpil ho. Tento rok prišla jar skoro a na mojich brezách sa vošky ukázali už v marci. Tak som Rock Effect použil na všetkých stromoch citlivých na vošky a fungovalo to dobre a po takmer 2 mesiacoch a 3 opakovaných aplikáciách sa žiadne vošky neobjavili. Nedávno som našiel veľké vošky na smrekoch a aplikoval som postrek. Fungoval rovnako dobre. ROCK Effect je vyrobený na báze na pangamového oleja. Môžem len vrelo odporučiť tento produkt. 
Prial by som si viac takýchto prírodných produktov aby boli k dispozícii pre rôzne typy nepriateľov našich stromov.