Hornbeam No.10 in new pot

Tree collected in spring 2009 in forest. It was reppoted already few years ago when roots were cleaned from heavy original forest soil into zeolit. It was developing well during last seasons so it went into Chinese pot  during weekend. It was potted into mixture of zeolit, Teramol and rough peat plus Osmocote mixed directly into mixture.  
 
Strom vykopaný na jar v roku 2009. Už raz presadený pred časom, vtedy bola odstránená veľká časť pôvodnej ťažkej hliny z koreňov. V posledných sezónach sa mu dobre darilo a tak som sa rozhodol ho presadiť do novej čínskej misky. Sadený do zmesi zeolitu, Teramolu a hrubej rašeliny s prídavkom Osmocote priamo do zmesi.