Result of air layering

My first attempt to air layer part of plant failed. Branch was removed. I'm not happy just because of horticultural aspect of this trial. But true is that layering makes sense only if layered part of plant can offer very good quality. This was not the case.
Môj prvý pokus o vzdušné potápanie nevyšiel a konár bol pred časom odstránený. Z čisto pestovateľského hľadiska z toho neúspechu nie som šťastný. Ale potápanie dáva zmysel len ak je možné získať procesom výnimočnú rastlinu. A toto nebol ten prípad. 




Oak No.4.

Collected according recommendations of Harry and Sebastian in leaf. Doing fine so far. Tree is not big, about 40cm high. But has very nice bark. Potted in almost pure zeolith with little peat. First picture is from week when doug out, in May.
Vykopaný na jar už s listami podľa odporúčaní od Harryho a Sebastiana. Zatiaľ sa má celkom dobre. Stromček je relatívne malý, asi 40cm. Má veľmi peknú kôru. Samozrejme zasadený v zeolite s trochou rašeliny. Prvý obrázok z týždňa keď bol vykopaný, v máji.







Hornbeam No.11

Hornbeam from this spring. Few changes done with Lukas Sirotny, than later this year little wiring just to put future branches into better position. Tree is doing fine, potted in zeolith with little peat. On collection place all former soil removed, washed of in big puddle of water.
Hrab vykopaný túto jar. Niekoľko úprav urobených pri návšteve Lukáša Sirotného, neskôr som trochu upravil drôtom smerovanie konárov do lepších pozícií. Strom sa má veľmi dobre, zasadený je v zeolite s trochou rašeliny. Pôvodná zemina odstránená už na mieste kopania vo veľkej kaluži s vodou.







Spruce, Picea abies 2.

Tree collected this April. From rocky soil. It had very small and weak foliage, yellowish color. Planted right away into almost pure zeolith with little peat. Since April doing well I guess. It has produced a lots of new buds, on old wood also. I will keep it untouched for few years and if it survives it will be nice naturalistic tall tree once. First picture is from day when potted in April, others from today.
Stromček vykopaný v apríli tohto roku z kamenistej pôdy. Od začiatku mal slabé a žltkasté ihličie. Zasadený do takmer čistého zeolitu s trochou rašeliny, pôvodná kamenná suť takmer kompletne odpadla už na mieste vykopania. Zdá sa mi, že od apríla sa mu darí celkom dobre. Vytvoril mnoho nových pukov, aj na starom dreve. Teraz ostane nedotknutý niekoľko rokov a ak prežije raz z neho bude vysoký prirodzene vyzerajúci smrekový bonsai. Prvý obrázok je z apríla zvyšné z dnes.