Hornbeam No.11

Hornbeam from this spring. Few changes done with Lukas Sirotny, than later this year little wiring just to put future branches into better position. Tree is doing fine, potted in zeolith with little peat. On collection place all former soil removed, washed of in big puddle of water.
Hrab vykopaný túto jar. Niekoľko úprav urobených pri návšteve Lukáša Sirotného, neskôr som trochu upravil drôtom smerovanie konárov do lepších pozícií. Strom sa má veľmi dobre, zasadený je v zeolite s trochou rašeliny. Pôvodná zemina odstránená už na mieste kopania vo veľkej kaluži s vodou.No comments:

Post a Comment