Yamadori season 2010

My yamadori season 2010, second one in toatal, started yesterday. Temperature rise above 10°C, on digging spot was some residues of snow and ice but ground was completely frost free. very pleasant weather for digging. I decided to take out two hornbeams (C. betulus) I have found during last year. They where already prepared and they height was reduced on to present size from aprox. 4m. Compared to last year experience I have worked much more efficiently, since I decided to left on trees as less original soil as possible, and I start to use new Fiskars cutters able to cut 50 mm diameter and I can say it speedup up my work dramatically, compared to work with foldable saw last year. 
Regarding trees I thing they are good. Especially smaller one. Interesting parts of nebari are buried under zeolith. They are planted into mix of zeolith and peat (9:1 or similar). 

Druhá sezóna yamadori pre mňa začala včera. Teplota vystúpila nad 10°C, na mieste kde som kopal bol ešte sem tam sneh a kaluže boli čiastočne zmrznuté, ale zemina bola úplne v pohode. Počasie ideálne na kopanie. Rozhodol som sa vykopať 2 hraby, ktoré som mal pripravené od minulého roka. Stromy už boli čiastočne pripravené a ich výška bola upravená na súčasný stav z pôvodných asi 4m. V porovnaní s minulým rokom sa mi pracovalo oveľa ľahšie z dvoch dôvodov. Rozhodol som sa na stromoch nechávať minimum pôvodnej zeminy a používal som kliešte Fiskars schopným ustrihnúť 50mm priemer, čo výrazne urýchlilo kopanie v porovnaní s použitím skladacej pílky minulý rok. 

Čo sa týka stromov, myslím si že sú v pohode. Zvlášť ten menší. Zaujímavé časti nebari sú schované zatiaľ pod zeolitom. Stromy sú zasadené v zmesi zeolitu a rašeliny (od oka miešané asi v pomere 9:1). 

No comments:

Post a Comment

Prunus spinosa "Katharine"