Winter protection

Today I put all my trees on ground and cover them with wood chippings. I used this way of winter protection always and I'm satisfied, all trees during winters survived. I have a lot of help from may kids and it was a lot of fun.
Dnes som zazimoval všetky stromy, zložil som ich na zem a zasypal pilinami. Používam takýto spôsob zimovania stále a nikdy som neprišiel ani o jeden strom počas zimy. Samozrejme som to nerobil sám, ale pomáhali mi moji dvaja pomocníci, bola to zábava.
hráme sa na sneženie/ playing with artificial snow

"prikrývame stromček s perinkou aby mohol cez zimu spinkať"
 

half finished/ z polovice to máme

"This leaves must be removed"/ "Tie listy musia preč, dobre."

and its done/ a je to

Poriadne poliate a pripravené na zimu./ Waterd and prepared for winter.

Elm ground layering