Hornbeam No.10 in leaf

Hrab po presadení v marci. S listami už vyzerá skoro ako strom. A ako ozajstný strom by mal bonsai vyzerať. Druhá fotka z leta 2008, ešte v lese.
After repotting in March. With leaves looks like real tree already. And bonsai should look like tree. Second picture from summer 2008 in forest.


Hornbeam forest

Turning green slowly :)

Its first time for me to have flowers on hornbeam, its on top of main tree in the group. Big joy for bonsaist :)                 Je to po prvý krát čo mám na hrabe kvety, rastú v tomto lesíku na najvyššom strome. To je radosť pre bonsaistu :)
Older pictures:

April 2012

March 2012 with my assistants for size comparison/ Marec 2012 spolu s mojimi asistentmi pre porovnanie veľkosti
2009 just after collection/ v roku 2009 po vykopaní

Elm ground layering