Winter protection

It was time to protect the trees since winter will come sooner or later despite relatively mild weather in our area. My kids helped me again and they really enjoy covering trees with wood chips. I took pictures of few trees before they were covered. 
Znova nastal čas zazimovať stromy aj keď počasie bolo doteraz mierne. Moje detičky mi statočne pomáhli a "pilinovanie" ich veľmi bavilo. Pred uložením na zimný spánok som odfotil pár stromov v jesennom šate.

Cornus mas

seems like a lot of yellow flowers on Cornus in Spring/ vyzerá to že bude bohatá úroda kvetov na drienke

Fraxinus/ Jaseň

Junior in action

Pridať popis

Prepared for frost/ Pripravený na mráz

Crataegus monogyna

The tree was wired in early spring, and some carving was done on deadwood. It was a pleasure to have flowers for a few days.