Winter protection

It was time to protect the trees since winter will come sooner or later despite relatively mild weather in our area. My kids helped me again and they really enjoy covering trees with wood chips. I took pictures of few trees before they were covered. 
Znova nastal čas zazimovať stromy aj keď počasie bolo doteraz mierne. Moje detičky mi statočne pomáhli a "pilinovanie" ich veľmi bavilo. Pred uložením na zimný spánok som odfotil pár stromov v jesennom šate.

Cornus mas

seems like a lot of yellow flowers on Cornus in Spring/ vyzerá to že bude bohatá úroda kvetov na drienke

Fraxinus/ Jaseň

Junior in action

Pridať popis

Prepared for frost/ Pripravený na mráz

Exibition of Bonsai Club Trnava in Sered 2013

On August 29th and 30th our club organized exhibition of trees and suiseki in city of Sereď. It was organized in Museum which used to be parsonage of Catholic church where used to live writer and priest Juraj Fándly for few years. My friends asked me to fill some gaps on shelves so I entered four of my trees there. We had Vlado&Alena Ondejcik there who had nice presentation of various tees together with degustation. We had very nice weather and atmosphere was good. 

Vo štvrtok 29.augusta a v piatok 30.augusta náš Bonsai Klub Trnava organizoval výstavu stromov a susiseki v múzeu v Seredi. Múzeum je bývalá fara na ktorej svojho času pôsobil aj kňaz a spisovateľ Juraj Fándly. Priatelia ma požiadali aby som priniesol pár stromov ktoré by mohli zaplniť pár miest na policiach tak som mal výstavnú premiéru a priniesol som 4 svoje stromy. Súčasťou programu bola prezentácia a degustácia čaju od Vlada a Alenky Ondejčíkových. Vinco Vadovský hovoril o tvorbe dáiz pre suiseki. Počasie a atmosféra sa vydarili. 

Carpinus betulus No.10

Vlado Ondejcik talking about tee.

Vlado and his tee quest for visitors.

Vincent Vadovsky talking passionately about suiseki. 


"He that is without sin among you, let him first cast a stone..."

Our young visitors.

My Quercus, plastic pot, unfinished tree, I  know. I promise, next time it will get better.

Tilia coradata
Brick form museum collection. Interesting name, hmm :)

And Mr. Fandly personally

Fraxinus No.1 after defoliation and wiring

This Fraxinus got new pot in April as you can see on older post here. As I wrote, tree is showing vigorous growth. Id did so after repotting through April and May. This year I tried to make defoliation on few trees for the first time. Honestly, I felt in love with this technique. On this Fraxinus I did partial defoliation around end of May or beginning of June. Leaves on this tree tend to be rather big. I'm pretty sure they get much smaller as ramification gets better with time. On end of June tree had completely grown leaves back. So I decided to make complete defoliation during club meeting on first July weekend. After that I wired whole tree as you can see on pictures. And on next few pictures you can see how tree reacted within 2 weeks. In present it has nice small leaves, unfortunately they will grow further, but that's fine. I get a lot of new branches in the crown as could be seen on pictures. 

Tento jaseň dostal novú misku v apríli tohto roku ako môžete vidieť na blogu tu. Písal som, že strom je veľmi vitálny a bol taký aj po presadení. Tento rok som začal experimentovať po prvý krát s defoliáciou na viacerých stromoch. A môžem povedať, že som sa do defoliácie zaľúbil, funguje to perfektne. Na tomto jaseni som urobil prvú, čiastočnú defoliáciu niekedy koncom mája alebo začiatkom júna. Do konca júna mal strom späť kompletnú olistenú korunu. Tak som počas klubového stretnutia počas prvého júlového víkendu urobil kompletnú defoliáciu. Potom som využil situáciu a stom som kompletne nadrôtoval. Na ďalších fotkách je vidieť ako na to stom zareagoval. Teraz už má pekné malé lístky, ktoré porastú ďalej ale to je OK. V korune na "starom" dreve vyrašilo mnoho nových konárikov ktoré pomôžu korune oveľa rýchlejšie zhustnúť.

July 5th


July 10th
July 8th
July 8th

July 13th
 


Betula No.1

Carpinus betulus No.10 after defoliation

Tree was wired completely as you can see on March 2013 picture. Wires went down by end of May since it started to bite into bark. At same time I did partial defoliation of the tree. It resulted in strong growth. Few days ago I removed long shoots. Now it has real tree silhouette again.
Strom bol nadrôtovaný v Marci tohto roku ako je vidieť na fotke nižšie. Na konci Mája som odstránil drôty pretože sa začali zarezávať do kôry. Zároveň som urobil aj čiastočnú defoliáciu stromu. Nemal som s tým zatiaľ skúsenosti tak som to neostrihal úplne. Výsledkom bol veľmi silný rast. Tak som pred pár dňami odstránil prerastené výhonky. Strom má opäť teraz klasickú siluetu.
May 2013

May 2013

end of June 2013

end of June 2013

after last cutting

after last cutting
March 2013
after collecting back in spring 2009

Carpinus betulus No.12 Wild Boar

This is another of my carpinus yamadori trees. As I was looking back in my blog this is probably first post about him. It was collected in early spring during my second collecting season in 2010. Tree is rather big as one can see from pictures. As most of my trees it was potted into Zeolit (4-8mm fr.) with some peat added. Due to its size plastic pot was deforming when carried in the garden. So I decided to pot it into ceramic pot this spring. Pot is unglazed training Chinese. Some major reduction was done with help of Lukas&Pepa Sirotny back in May 2010. Than I was consulting it with Walter Pall during his visit of my garden and he name it Wild Boar. I liked the strange name so I give it to the tree. Tree has long way to go and it will take 5-10 years to look decently. 

Toto je jedne z mojich hrabov. Ako som pozeral na minule príspevky toto je asi prvý o tomto stromčeku. Vykopal som ho počas skorej jari v roku 2010 počas mojej druhej yamadori sezóny. Ako je vidieť z fotiek tak stromček je celkom velky. Ako vacsina mojich stromov tak aj tento je zasadený v zmesi Zeolitu (frakcie 4-8mm) a rašeliny. Do tejto jari sedel v plastovej miske ktorá sa pod jeho váhou pri nosení po záhrade deformovala. Preto dostal na jar novu treningovu misku, neglazovanu cinsku z Isabelie. Par dolezitych rezov bolo urobených za pomoci Lukasa a Pepu Sirotnych v máji 2010. Potom sme strom preberali s Waltrom Pallom počas jeho navstevy v moje záhradke a on ho nazval "Wild Boar" co znamená "Diviak". Meno sa mi zapacilo a tak stromčeku ostalo. Samozrejme je pred nami ešte dlha cesta a potrvá to 5 až 10 rokov kým bude nejako vyzerať, tak ako u vacsiny yamadori listnacov.

March 2013 / Marec 2013


in the woods 2010
summer 2010/ leto 2010
March 2013 / Marec 2013

March 2013 / Marec 2013

Elm ground layering