Hornbeam forest

Turning green slowly :)

Its first time for me to have flowers on hornbeam, its on top of main tree in the group. Big joy for bonsaist :)                 Je to po prvý krát čo mám na hrabe kvety, rastú v tomto lesíku na najvyššom strome. To je radosť pre bonsaistu :)
Older pictures:

April 2012

March 2012 with my assistants for size comparison/ Marec 2012 spolu s mojimi asistentmi pre porovnanie veľkosti
2009 just after collection/ v roku 2009 po vykopaní

No comments:

Post a Comment