Fagus sylavatica 4.

Jeden malý buk, nájdený na jar, dosť neskoro na kopanie, takže ostal v zemi. Pôjde von o 2 roky na jar roku 2011, ak si aj vtedy budem myslieť, že je hoden miesta v mojej malej záhrade. Ak budem ešte vtedy pokračovať v blogovaní tak určite uvidíte jeho ďaľšie fotky.

One little beech, found this spring,late enough to stay in ground in the woods. It will be dig out in spring 2011, if I will be still sure he is good enough to occupy space in my little garden. If I will continue in doing this blog till then you will see pictures for sure.