Fagus sylavatica 4.

Jeden malý buk, nájdený na jar, dosť neskoro na kopanie, takže ostal v zemi. Pôjde von o 2 roky na jar roku 2011, ak si aj vtedy budem myslieť, že je hoden miesta v mojej malej záhrade. Ak budem ešte vtedy pokračovať v blogovaní tak určite uvidíte jeho ďaľšie fotky.

One little beech, found this spring,late enough to stay in ground in the woods. It will be dig out in spring 2011, if I will be still sure he is good enough to occupy space in my little garden. If I will continue in doing this blog till then you will see pictures for sure.

Spruces

Spruce No.2 (on left) moved into new pot couple of days ago. So new spruce (No. 7, on right and second picture) moved into empty chinese po...