Carpinus betulus No.1 repotting

This was tough job today. Repotting biggest yamadori I have so far(may be cornus from this spring is same or bigger). Tree was collected in early spring 2009 during my first collecting season. It was not easy to bring it home. Today I found out why. I removed from root ball about 20kg of stones (or more). Roots washed completely. Tree potted into temporary training pot made of concrete by my friend and great artist Vinco Vadovský. Now sitting in mix of Zeolit+Terramol plus about 15% of rough peat/coconut fiber. As it is now will stay for few years.

Dnes to bola fuška. Presádzal som aj svoj najväčší strom (možno drienka kopaná pred pár dňami je rovnako veľká alebo trocha väčšia). Hrab vykopaný počas mojej prvej sezóny na jar roku 2009. Nebolo jednoduché dostať ho domov. Dnes som sa presvedčil prečo, z koreňového balu som odstránil asi 20kg kameňov rôznych veľkostí (niekoľko z nich ako chlapská päsť). Korene som vypláchol prúdom vody. Strom je zasadený do dočasnej tréningovej betónovej misky ktorú vyrobil môj kamarát umelec Vinco Vadovský. Zasadený je v zmesi Zeolitu+Terramolu s cca 15% hrubej rašeliny/kokosového vlákna.my son is screaming on me to remove more of old soil/ synček na mňa kričí aby som odstránil ešte viac starej zeminy

tree is bit smaller than on last picture and dear daughter is lot bigger/ strom je o trochu menší ako na poslednom obrázku a dcérka je o hodne väčšia


Hornbeam in summer 2009