Carpinus betulus 3.

Another hornbeam from spring collection. Tall straight trunk is bit boring but nebari of both trees grown together is very nice. I think they must stay together. We will see.

Toto je ďalší hrab prinesený túto jar. Ten vysoký rovný kmeň je trocha nudný ale spoločné prerastené nebari oboch stromov je veľmi pekné. Myslím, že musia ostať spolu. Uvidíme.