Yamadori - Zbieranie stromov z voľnej prírody, časť I. (Autor: Walter Pall)


V tomto príspevku je preklad prvého dielu zo série článkov od pána Waltera Palla na tému vykopávania a zbierania stromov z voľnej prírody, yamadori. Walter Pall je popredný európsky bonsaista zaoberajúci sa tvorbou bonsai prevažne zo stromov z voľnej prírody. Jeho filozofiou je tvorba bonsai - stromov v naturalistickom štýle. Viac z jeho tvorby je možné nájsť na jeho blogu http://walter-pall-bonsai.blogspot.com/ a na jeho osobnej web stránke http://walter-pall.de Pôvodná séria článkov bola publikovaná v časopise Bonsai Today č. 74, 75 a 76. Ja som sa k článkom dostal na webe Harry Harringtona - www.bonsai4me.com, kde je možné v anglickom jazyku nájsť obrovské množstvo informácií o bonsai.


-->
-->

Etika pri vykopávaní stromov z voľnej prírody

Na tému vykopávania stromov z voľnej prírody sú v zásade dva rozdielne názory. Má svojich oponentov ako aj podporovateľov. Každá zo strán má svoje dôvody, ktoré ju vedú k zastávania svojej pozície. Pokúsime sa preskúmať príčiny.

Prečo získavať materiál pre tvorbu bonsai vykopávaním z voľnej prírody, ak je to niečo čo nie je veľmi atraktívne a navyše to vyzerá tak, že si to vyžiada veľké množstvo úsilia?

Tí ktorí sú zástancami takýchto aktivít na to majú niekoľko dôvodov:
 • mnoho druhov rastlín, často najlepších na pestovanie bonsai, sa veľmi ťažko alebo vôbec nedajú zohnať v škôlkach alebo záhradníctvách.
 • V škôlkach sú stromy pestované tak aby rástli tak rýchlo ako je to len možné a tým generovali peniaze. To znamená, že v prevažnej väčšine prípadov nemajú dostatočnú kvalitu pre tvorbu bonsai.
 • Stromy pestované zo semienok alebo odrezkov potrebujú desaťročia na to aby sa kvalitou priblížili stromom vyzdvihnutým z voľnej prírody. A aj potom je tam často enormný rozdiel v kvalite.
 • Strom získava charakter vekom. Strom vo voľnej prírode musí bojovať o svoje prežitie a to má za následok, že po tomto zápase nesie stopy vo forme dramatického vzhľadu a povrchu kôry. A to je veľmi ťažké dosiahnuť na sadenici zo škôlky.
 • Stromy vyzdvihnuté z voľnej prírody majú svoju unikátnu históriu, napísanú zvlášť pre každý z nich a to ich robí viac zaujímavými a žiadanými
 • Vyzdvihovanie stromov z voľnej prírody môže byť zábava a niekto by mohol dokonca tvrdiť, že je to istá forma športu

-->

Prečo by stromy nemali byť vyzdvihované z prírody?

Ľudia ktorý sú proti takejto forme získavania stromov majú tiež svoje dobré dôvody:
 • Vo väčšine prípadov stromy procedúru prenosu z prírody neprežijú
 • Aj keď na vykopanie máte povolenie, je to licencia na zabíjanie ak neviete úplne presne čo a ako máte robiť
 • Nezávisle od faktu že stromy sa nesmú vykopávať v rezerváciách alebo národných parkoch stále pochádzajú z vlastného špecifického prostredia
 • Vykopané stromy väčšinou potrebujú roky aby sa zozásahu zotavili tak aby ich bolo možné tvarovať
 • Pre tých ktorý nie sú ozajstnými expertmi majú stromy prinesené z hôr veľmi silný charakter a pre menej skúseného človeka je ťažké využiť potenciál stromu.

-->
Vo väčšine civilizovaných krajín nie je možné len tak sa vybrať do polí a kopať stromy. Každý kus pôdy má stále svojho vlastníka aj keď to je často vláda. Z tohto dôvodu je nevyhnutné si stále vopred zabezpečiť povolenie na vykopávanie rastlín. Je preto potrebné vopred si zistiť informácie o priestore kam máte namierené. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že s výnimkou chránených území, národných parkov a rezervácií je možné povolenie získať. Ak vysvetlíte vopred vlastníkovi lesa alebo správcovi, že máte záujem o veľmi malé stromy nízkej kvality a že po vykopaní za sebou upracete a jamy zasypete väčšinou sa môžete spoľahnúť na pozitívnu odpoveď. V mnohých prípadoch Vám možno aj poradia kde by ste mali hľadať. Tiež si o Vás budu myslieť, že ste blázon ale to je niečo s čím sa bude musieť zmieriť.
-->
Najlepšie je získať písomné povolenie pre prípad problémov, ktoré by mohli vzniknúť neskôr na mieste. Veľa dobrých miest patrí farmárom, ktorý majú vzťah k stromom rastúcim na ich pozemkoch aj napriek tomu, že s nimi majú niekedy starosti. Niekedy postačí drobná kompenzácia a prísľub , že všetky stopy budú zahladené a jamy zasypané. Samozrejme môžete natrafiť aj na ľudí, ktorý si budú myslieť že na bonsai môžu dobre zarobiť. Z tohto dôvodu je preto niekdy lepšie povedať, že hľadáte vzorku rastliny do svojej záhradky. Je to malá lož ktorá nikomu neublíži.
Zberateľ yamadori môže čeliť nebezpečenstvám počas loveckej sezóny, najčastejšie na jeseň, preto buďte v tomto období veľmi opatrný. Ktokoľvek kto nemá dostatok skúseností so stromami a nie je si s určitosťou istý ako a či je schopný udržať vykopaný strom nažive, by sa za žiadnych okolností nemal pokúšať strom vykopávať a to ani v prípade získaného povolenia. Nevyhnutnou požiadavkou pre túto činnosť, okrem získaného povolenia, je výborná znalosť a skúsenosti minimálne z oblasti starostlivosti o záhradu. Ktokoľvek, kto nepozná stromy a ich potreby by sa mal vykopávaniu vyhnúť. Aj keď sa všeobecne používa termín „materiál na bonsai“ nesmieme zabúdať na to, že strom je žijúca vec a ako s takou je potrebné patrične a s úctou zaobchádzať.


-->
Borievka v horách Rocky Mountains má šírku pri päte okolo 30 cm. Jej vek je pravdepodobne nad 500 rokov ale aj napriek tomu bolo možné ju vyzdvihnúť pretože bola nájdená v praskline plnej humusu.
-->
-->
Skúsený zberateľ sa často stretáva s tým že nájde strom ktorý je dobrý sám o sebe, ale je jasné že strom po vyzdvihnutí nebude mať veľa šancí na prežitie. Je to veľmi bežná situácia, pretože najlepší materiál pre bonsai sa obvykle nachádza v miestach, kde sú podmienky na prežitie veľmi ťažké a preto sú tam stromy často veľmi slabé a ťažko skúšané prírodou s koreňovou sústavou veľmi rozvetvenou a odhalenou. To znamená, že pravdepodobne nenájdete kompaktný koreňový bal a prevažná väčšina koreňov sa ulomí a prídeme o nich počas samotného vyzdvihovania. Najlepšie pravidlo je: ak si nie ste istý, nechajte strom tam kde je.
-->
Logicky nezávisle od toho aký dobrý strom sa Vám podarí nájsť, nevykopávajte ho ak na to nie je práve vhodná sezóna. Väčšina stromov ktoré sú náhodne nájdené a vyzdvihnuté počas dovolenky veľmi pravdepodobne neprežijú. Ak nájdete niekoľko vhodných stromov naraz, ale nie ste si istý či prežijú vykopanie najlepšie bude vziať len jeden za účelom získania skúseností a ďalšie stromy vyzdvihnúť neskôr.
Sú miesta z ktorých vykopaným stromom nepriamo zachraňujete život. To môžu byť napríklad prípady ako miesta na ktorých sa majú stavať alebo rozširovať cesty alebo diaľnice cez les, miesta na ktorých sa plánujú stavať lyžiarske vleky, alebo pod káblami vedenia vysokého napätia pod ktorými sú porasty pravidelne likvidované. Rovnako je vhodné stromy nájsť na pastvinách ktoré sú od porastu pravidelne čistené, prípadne na štrkoviskách alebo v lomoch ktoré sa majú rozširovať. Takže to sú miesta, na ktorých môžete vyzdvihovať stromy takmer odsúdené na istú záhubu bez toho aby ste mali pocit viny.

--> Hlavným cieľom každého, kto chce vyzdvihnúť nejaký strom, musí byť jeho udržanie pri živote. Šance stromu na prežite závisia od:
 • skúseností bonsai nadšenca
 • druhu stromu
 • špecifických podmienok na mieste vyzdvihnutia
 • prípravy stromu
 • použitého náradia
 • sezóny počas roka
 • množstva zrážok na mieste vyzdvihnutia (vyzdvihovať stromy po daždi v predchádzajúcich dňoch)
 • v rozdieloch medzi klimatickými podmienkami miesta vyzdvihnutia a miesta kam je strom prenesený (čím je zmena väčšia tým je riziko pre strom väčšie)
 • starostlivosti o strom po vyzdvihnutí

-->

Náradie na vyzdvihovanie stromov


-->
Správny bonsai nadšenec má vhodné náradie. Silnú lopatu s ostrým okrajom, nožnice s dlhými rukoväťami, záhradné nožnice, silný krompáč a skladaciu pílku. Občas je potrebné ťažšie náradie – kladka, motorová píla a pod.
Na stromy nájdené na veľkých skalách alebo v skalných stenách je potrebné lezecké náčinie. Lano s dĺžkou aspoň 25 m je tiež vhodné. Stromy s ním je možné spustiť zo stien a občas je nutné ho použiť na istenie pri práci v nebezpečnom teréne. Ďalej sú potrebné veľké plastové vrecia a väčšie množstvo mokrých handier na obalenie koreňového balu.
-->
Batoh s hliníkovým rámom pomocou ktorého je možné transportovať väčšie stromy je na dlhších cestách nevyhnutnosťou. Existujú špeciálne zariadenia používané poľovníkmi ktoré im umožňujú transportovať väčšie množstvo koristi v ťažkom teréne. Tieto je možné použiť pre veľké stromy. Bežný veľký batoh bude stačiť na nosenie náradia ale obvykle bude primalý na transport stromu. Niekoľko fliaš vody alebo veľká bandaska sú potrebné pre kopáčov ale často aj pre strom. Rovnako priniesť si so sebou fotoaparát je dobrý nápad. Zberatelia často prechádzajú cez oblasti zriedkavo navštevované inými ľuďmi. Malá nehoda ktorá môže byť za bežných okolností neškodná sa môže v takýchto oblastiach premeniť na tragédiu. Z tohto dôvodu je dobré mať so sebou materiál pre poskytnutie prvej pomoci. Majte so sebou mobilný telefón s číslami na núdzové linky. Ak ste v skupine buďte všetci vybavený mobilnými telefónmi alebo vysielačkami.
Pri pohľade na zoznam s potrebným náradím je pochopiteľné, že mnoho ľudí najprv hľadá cestu pre svoje auto a až potom hľadajú vhodný strom. Ale nenechajte sa zatiaľ odradiť.

-->

Expert je ten čo nájde, nie ten čo hľadá

Ktokoľvek idúci do lesa s predstavou že nájde hotový strom okamžite použiteľný ako bonsai bude veľmi sklamaný. S veľmi zriedkavými výnimkami nie je možné nájsť stromy ktoré budú prenesené priamo do misky a klasifikované ako bonsai. Najčastejšie je možné nájsť dobrý počiatočný materiál , to je materiál s viac alebo menej vhodným zaujímavým tvarom ktorý ponúka dobrý počiatočný bod pre skúseného bonsai nadšenca. Po pravde, najobávanejšie a komplikované stromy sú veľmi často najlepšie. Z tohto dôvodu iba nadšenec s niekoľkoročnými skúsenosťami bude schopný nájsť ozaj výborný materiál, pretože bude schopný na mieste vidieť základný tvar a bude vedieť ako sa rozhodnúť či strom bude možné použiť alebo nie.
Expert je ten čo nájde, nie ten čo hľadá. To znamená, že je malá šanca uspieť ak idete do lesa s tým, že chcete nájsť pre-bonsai borovicu ktorá bude ideálna pre „priamo vzpriamený“ bonsai a pritom míňate všetky listnaté dreviny, prípadne aj borovice, ktoré je možné použiť pre iné formy bonsai.
Existujú ľudia ktorý idúc do lesa na hríby vždy ich nájdu viac ako zvyšok skupiny. Existujú rybári ktorý stále chytia viac rýb ako ich spoločníci. Tak isto existujú bonsai nadšenci ktorý nájdu viac dobrých stromov ako celý zvyšok skupiny. Čo majú títo ľudia spoločné? Poznajú tajomstvo alebo niekoľko tajomstiev ktoré poznajú aj iný, ale šťastie aby ste mali takýchto ľudí ako inštruktorov je malá. Potom ako môžete odhaliť niektoré z tých tajomstiev. Samozrejme si každý myslí, že tajomstvo je v tom poznať správne miesto. Ale nie je to tak, tajomstvo je v rozoznaní vodítok ktoré vyzerá nasledovne:
Bonsai nadšenec prechádza lesom a v jednom momente nachádza strom ktorý spĺňa všetky predpoklady na to aby z neho bol dobrý bonsai. Vhodné miesto bolo teda nájdené, to zanemená že ak tam bol jeden môžu tam byť aj ďalšie.
Nie je to otázka toho poznať špeciálne dobré miesto, ale je to o tom zakaždým nájsť dobré miesto aj v takých oblastiach kde ste predtým nikdy neboli. Ak idete hľadať na druhé miesto a opäť náhodou nájdete ďalší pre-bonsai ... nuž, môžete si začať robiť svoje závery.
Čo majú obe miesta spoločné? Čo je dôvodom, že stromy sú malé na oboch miestach?
Napríklad, ak je to tak že obe miesta sú blízko oblasti pastviny divokej zveri, kam chodieva srnčia zver v zime obhrýzať výhonky malých bukov tak ste našli vodítko. Z toho pre vás vyplýva ďalej, že budete mať možno znova šťastie ak pôjdete na miesta kde sa pasie dobytok.
Ktokoľvek potom opakovane bude mať potešenie z takéhoto úspechu zistí, že existuje celá séria takýchto vodítok ktoré zmenšujú priestor na hľadanie. Získajte viac vedomostí o stromoch, začnite s nimi viesť dialóg, snažte sa ich lepšie pochopiť a potom nájdete viac a viac vhodných rastlín, na ktorých môžete pracovať a pretvoriť ich na bonsai.

-->

Kde začať s hľadaním?

Začnite na miestach na ktoré máte povolenie alebo ho aspoň viete získať. Nemá zmysel hľadať a nájsť najlepší pre-bonsai v prírodnej rezervácii ak je tam vykopávanie zakázané.

-->

Kde sú teda najlepšie miesta?

Všeobecne sa dá povedať, že v miestach ktoré sa dajú považovať za extrémne. To sú miesta ktoré ponúkajú rastlinám minimum zdrojov na prežitie. Ak sa strom nachádza na mieste kde je málo potrebných zdrojov na prežitie, ale zároveň príliš veľa na neprežitie stromu, potom strom ostane malý, bude rásť kompaktne a mať zaujímavý tvar. Miesto, ktoré môžeme nazvať extrémnym sa bude líšiť v závislosti od druhu stromu. Napríklad borovica dobre rastie aj v prakticky čistom piesku, zatiaľ čo rovnaká pôda spôsobuje napríklad buku obrovské problémy. Z toho vyplýva, že buk ktorý by náhodou rástol v čistom piesku by mohol byť vhodným materiálom. Pre borovicu musí byť súbor ťažkých podmienok, ako napríklad veľmi exponované miesto na veľmi strmom svahu v praskline skaly.
Vyššie položené miesta vo všeobecnosti ponúkajú viac možností na úspech. Ale existuje veľké množstvo skládok hlušiny, kameňolomov, násypov, močiarov, terénnych zlomov so strmými stenami, brehy potokov, skalnatý terén, veľké skaly pokryté vegetáciou, alebo pobrežné oblasti. Hlavný problém u stromov vyzdvihnutých z takýchto oblastí je to, že sú často veľmi slabé. Z toho vyplýva, že ich šanca na prežite sú hneď od začiatku veľmi malé.
Existujú ale miesta ktoré sú oveľa vhodnejšie z pohľadu možného prežitia vyzdvihnutého stromu, miesta ktoré sú veľmi vhodné pre daný strom ale kde sa z nejakého dôvodu raz za sezónu strom nemôže prirodzene rozvíjať. To môže byť napríklad popri cestách kde je vegetácia pravidelne redukovaná, pastviny kde zver obhrýza mladé výhonky alebo konáre stromov, alebo dokonca dochádza k zlomeniu kmeňov mladých stromov. Miesta na ktorých farmári pravidelne odstraňujú porast, okraje lesov kde srnčia zver obhrýza nové výhonky stromov na jar a obnovené výhonky počas zimy, svahy po lavínach kde dochádza k opakovanému poškodeniu, ale bez toho aby došlo k úplnému úhynu stromov, vojenské tréningové priestory kde dochádza k pravidelnému poškodeniu stromov a nie k ich úplnému zabitiu.
Všetky tieto miesta s výnimkou lavínových svahov majú niekoľko výhod. Vo väčšine prípadov je možné získať povolenie na vykopanie stromu z toho dôvodu že je z etického hľadiska prípustné vyzdvihnúť strom ktorý ak by ostal na mieste tak by trpel alebo neprežil. Z dôvodu že tieto stromy rastú často v dobrej pôde a sú relatívne mladé majú dobrý a bohatý koreňový bal ktorý je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim ich prežitie po vykopaní. Neskúsený nadšenec je zvyčajne toho názoru že najlepšie stromy je možné nájsť v nedostupných a skrytých miestach. Mýli sa. Človek so svojimi strojmi a zvieratá sú najlepšími tvorcami materiálu pre bonsai. Najlepšie stromy sú nachádzané popri cestách, dokonca v mestách. Fantastické rastliny sa dajú nájsť na miestach kde sa roky strihal živý plot, na miestach kde niekto vyrezal nejaké rastliny v záhrade. Na miestach kde pred rokmi bol chovaný dobytok, na miestach kde niekto roky pestoval stromy v nádobách, na cintorínoch kde boli kríky udržiavané malé. Logicky, nie vždy je možné získať povolenie na vykopanie takýchto stromov, ale nič nestratíte ak sa opýtate.
Najlepšie obdobie na hľadanie stromov je počas obdobia kedy ich nie je možné vyzdvihnúť. A to z toho dôvodu, že nebude v okamžitom pokušení vyzdvihnúť prvý strom ktorý nájdete. Vhodný čas pre vyzdvihnutie stromu s tým aby mal šancu na prežitie je krátke obdobie v jeseni a niekoľko týždňov v jari. Takže máte veľa času si počas výletov urobiť výber.


6 comments:

 1. Strašne pekne ti ďakujem za všetky tieto preklady. Toto je hotový poklad

  ReplyDelete
  Replies
  1. Je fajn ze to niekto cita a nerobil som to nadarmo. Dakujem.

   Delete
 2. Velmi pekne dakujem - putave a poucne citanie, clovek pochopi, aky je naivny, domyslavy, a kolko toho nevie :)
  Dalimste mi chut vratit sa k yamadori.
  Dakujem za preklad.

  ReplyDelete
 3. Skvelý článok, vďaka.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dakujem Eva. Snaď pomôže násť a vykopať strom čo bude prinášať radosť. Držím palce.

   Delete

Styling of the yamadori spruce

  New video on spruce styling here on my YouTube Channel: