Inspirational old Oak tree

I use to walk around this tree from picture almost daily for several years. Christmas are coming, so at least to me it seems everything is calming down a bit. So today I took a chance to take picture of it. Tree on picture is an old English oak (Quercus robur) tree in our village. Tree has impressive dimensions - about 22m height and its girth is about 5,3 meters.
As it is unique tree and it is protected by authorities. Based on its dimensions I estimate its age to at least 350 years, most probably more than this. If you imagine tree was planted at time when GalileoGalilei, JohannesKepler, RenéDescartes or IsaacNewton were alive it is pretty exciting thought, dont you think?

From bonsai point of view it has interesting taper at the base, nice structure of branches. One can see there must have been interventions to keep it healthy and safe for pedestrians and traffic, since it is over busy road and sidewalk. Majority of main branches are aiming upwards, branches are crossing. We do not see it on bonsai too often, do we? Lower positioned branches are very long and heavy so growing horizontally and bending to the ground. I can easily imagine such bonsai tree in bonsai pot. Very naturalistic, indeed. 
What do you thing? Would you like to have bonsai tree with such shape on your bench?

English oak / Quercus robur / Dub letný


Zvyknem chodievať okolo tohto stromu často. Takmer denne už pár rokov. Ako sa blížia Vianoce mám pocit akoby sa konečne všetko trochu spomalilo. A tak som si dnes ráno povedal, že si ten strom konečne nafotím, ako som už dávno chcel. Je to Dub letný (Quercus robur) ktorý rastie v našej dedine. Strom má úctyhodné rozmery – výška asi 22 metrov a obvod kmeňa niečo okolo 5,3 metra.
Strom je unikátny a patrí medzi chránené stromy. Pozerajúc sa na jeho rozmery odhadujem jeho vek na niečo okolo 350 rokov, alebo ešte trocha viac. Ak si predstavíte, že v čase keď ho nejaký človek zasadil tak boli GalileoGalilei, JohannesKepler, RenéDescartes alebo IsaacNewton nažive, tak je to celkom zaujímavá predstava, nemyslíte?

Keď sa naň pokúsim pozrieť bonsajovým okom, tak strom má pri báze pekný kónický tvar a má peknú štruktúru konárov. Je vidieť, že na ňom boli robené zásahy, aby sa udržalo jeho zdravie a zabezpečila bezpečnosť. Rastie totiž nad frekventovanou cestou a chodníkom.
Väčšina hlavných vetiev rastie smerom hore, konáre sa viditeľne krížia. Čo u bonsai nevidíme často, že? Vetvy na nižších úrovniach sú veľmi dlhé a ťažké, takže rastú vodorovne a ohýbajú sa smerom k zemi. Viem si veľmi dobre predstaviť bonsai v miske s takýmto tvarom. Veľmi naturalistický bonsai. 
Čo si o tom myslíte? Chceli by ste mať na svojej polici s bonsai strom s takýmto tvarom?

No comments:

Post a Comment

Styling of the yamadori spruce

  New video on spruce styling here on my YouTube Channel: