Carpinus betulus 7

Here are some pictures of another hornbeam. This one is from same place as all posted before. It was growing exactly on edge of quarry so there was not good possibility to make decent pictures from collection place. When siting on its place between rocks I was not fully decided if I'm taking this one out. After I seen it potted I was much more sure it was worth digging. First pictures are from April and other once from end of May.

Tu je niekoľko obrázkov môjho ďalšieho hrabu. Tento je z rovnakého miesta ako všetky predchádzajúce. Rástol na hrane kameňolomu, takže nebolo možné urobiť slušnú fotku z miesta kde bol. Pred vykopaním, kým sedel na svojom mieste medzi skalami, som si nebol úplne istý či ho vôbec vezmem. Keď som ho ale vykopal a zasadil tak sa mi zadalo, že stál za to kopanie. Prvé fotky sú z apríla a ďalšie z konca mája.

No comments:

Post a Comment