Larix decidua

This tree I have from Pavel Slovak. He is skilled in shaping bonsai, so last autumn I used opportunity to join his weekend lessons. On one of them I have been working on this Larch. Its yamadori about 10-15 years old. He is author of major idea of course, since I do not feel so skilled to do it myself. And dead wood is mostly his job. I can say that styling tree under his supervision was great experience. You can try to learn to do shaping of trees alone obviously, but doing that with somebody who styled dozens or hundreds of trees is different story. Of course tree is far from being finished, but I still have couple of years left to work on it :)

Tento strom mám od Pavla Slováka z Vigantíc. Má mnoho skúseností z tvarovania bonsai, preto som sa minulú jeseň rozhodol zúčastniť sa jeho víkendových seminárov. Na jednom z nich som pracoval na tomto smrekovci. Je to yamadori s vekom okolo 10-15 rokov. Pavel je autorom hlavného návrhu tvaru stromu, pretože sa necítim natoľko skúsený aby som to urobil sám. Mŕtve drevo je tiež prevážne jeho práca. Môžem povedať, že tvarovať stromy pod jeho dozorom bola pre mňa veľká skúsenosť. Samozrejme sa môžete pokúsiť naučiť sa tvarovať stromy sami. Ale učiť sa to prakticky pod dozorom niekoho, kto tvaroval tucty alebo stovky stromov, to je iná pesnička. Samozrejme strom je ďaleko od toho aby bol hotový, ale mám na to ešte pár rokov života aby som na ňom pracoval.

October 2008
May 2009

No comments:

Post a Comment

Crataegus monogyna

The tree was wired in early spring, and some carving was done on deadwood. It was a pleasure to have flowers for a few days.