Bonsai klub meeting

For all beginners I fully recommend to join club. On club meetings there is a lot of opportunities to gain information from experienced friends. On questions which arise during your work with trees you can find answer much faster than in old books.
Well, we had very nice day on last Sunday in garden of Karol Pacek. There was a lot of members of Bonsai Klub Trnava, I'm member of. We have been pleased to welcome on our meeting president of Slovak Bonsai Association Mr. Vladimir Ondejčík and very talented bonsai enthusiast Mr. Štefanovič. They contributed strongly to help with design of trees and many useful information.

Pre všetkých začiatočníkov veľmi odporúčam stať sa členom klubu. Na klubových stretnutiach je mnoho príležitostí získať informácie od skúsenejších priateľov. Na otázky ktoré vyvstanú počas vašej práce so stromami tam môžte nájsť odpovede oveľa rýchlejšie ako v starých knihách.
Mali sme teda veľmi pekný deň v poslednú nedeľu v záhrade Karola Paceka. Prišlo mnoho členov Bonsai Klubu Trnava, ktorého som členom. Na stretnutí sa zúčastnili aj prezident Slovenskej Bonsajovej Asociácie pán Vladimír Ondejčík a talentovaný bonsai nadšenec pán Ivan Štefanovič. Počas stretnutia pomohli svojimi radami s tvarovaním a starostlivosťou o stromy.


No comments:

Post a Comment