Feeding

This week I feed trees with chicken manure granules. I used about 4 kg for approx 40 trees. None of them seems to be unhappy about it so far. It is third time organic feeding this year. I have already feed trees two times with Osmocote. I guess this could be called aggressive feeding according to Walter Pall horticultural system. All trees are in modern anorganical substrate, this kind of feeding could kill trees in ordinary soil.
Tento týždeň som hnojil stromy granulami kuracieho trusu. Spotreboval som asi 4 kg na cca 40 stromov. Žiadny z nich zatiaľ nevyzerá žeby sa mu to nepáčilo. Hnojenie kuracím trusom je tretie tento rok. Dva krát som do substrátu sypal Osmocote (asi 5g na liter objemu misky). Myslím že sa to dá nazvať agresívne hnojenie podľa pestovateľského systému Waltera Palla. Samozrejme stromy sú v anorganických substrátoch (Zeolit, Terramol) a sú silne zalievané, takéto dávky hnojiva by strom v bežnej pôde mohli ťažko poškodiť alebo zabiť.
Carpinus orientalis
Fraxinus

Picea abies
Carpinus betulus

Fraxinus

No comments:

Post a Comment