Cornus mas No.1

Part of tree removed on place where I have tried for the fist time to air layer branch. Air layer failed of course. But now tree looks much better. Dead wood will be finished later.
Časť stromu pod miestom kde som sa pokúšal o svoje prvé vzdušné potápapanie pred rokom. To sa samozrejme nepodarilo. Strom ale teraz vyzerá lepšie. Mŕtve drevo sa dokonči neskôr.No comments:

Post a Comment