Spruce, Picea abies 2.

Tree collected this April. From rocky soil. It had very small and weak foliage, yellowish color. Planted right away into almost pure zeolith with little peat. Since April doing well I guess. It has produced a lots of new buds, on old wood also. I will keep it untouched for few years and if it survives it will be nice naturalistic tall tree once. First picture is from day when potted in April, others from today.
Stromček vykopaný v apríli tohto roku z kamenistej pôdy. Od začiatku mal slabé a žltkasté ihličie. Zasadený do takmer čistého zeolitu s trochou rašeliny, pôvodná kamenná suť takmer kompletne odpadla už na mieste vykopania. Zdá sa mi, že od apríla sa mu darí celkom dobre. Vytvoril mnoho nových pukov, aj na starom dreve. Teraz ostane nedotknutý niekoľko rokov a ak prežije raz z neho bude vysoký prirodzene vyzerajúci smrekový bonsai. Prvý obrázok je z apríla zvyšné z dnes.