Oak No.4.

Collected according recommendations of Harry and Sebastian in leaf. Doing fine so far. Tree is not big, about 40cm high. But has very nice bark. Potted in almost pure zeolith with little peat. First picture is from week when doug out, in May.
Vykopaný na jar už s listami podľa odporúčaní od Harryho a Sebastiana. Zatiaľ sa má celkom dobre. Stromček je relatívne malý, asi 40cm. Má veľmi peknú kôru. Samozrejme zasadený v zeolite s trochou rašeliny. Prvý obrázok z týždňa keď bol vykopaný, v máji.