Carpinus betulus No.10


One of the trees work a bit last weekend with Lucas and Josef Sirotny. In my first post about this tree I wrote I would like to have something like broom style bonsai from this one. One of big crossing branches was removed, some other reductions where done. I will work on it during next days bit more.
Jeden zo stromov na ktorých sme so Sirotnými cez víkend pracovali. V mojom predošlom príspevku o tomto stromčeku som písal, že by som z neho rád mal bonsai v štýle metla. Jeden z veľkých krížiacich sa konárov bol odstránený a bolo urobených niekoľko ďalších úprav. Ešte na ňom budem v najbližších dňoch pracovať.


No comments:

Post a Comment

Prunus spinosa "Katharine"