Fagus sylavatica 2.


Toto je najväčší buk, ktorý som vykopal na jar tohto roku. Som veľmi rád, že to doteraz prežil. Hlavne preto, že jediný mŕtvy strom zatiaľ bol tiež buk. Dúfam, že bude v poriadku a po zime sa na jar prebudí. Mám na ňom rád pohyb kmeňa a prirodzené dutiny. Nebari nie je dokonalé, ale to sa nejako dorieši neskôr. Keď som ho vykopával, tak som rozmýšľal či odstránim jedinú haluz, ktorá bola dosť nízko a som rád, že som ju tam vtedy nechal. V súvislosti s iným bukom som sa dozvedel, že je potrebné aby mal pred vykopaním mnoho pukov, ktoré ho na začiatku jari potiahnu.
Z diskusie na IBF s Čajkom:
"Nikdy neodstraňuj všetky konáre a puky na buku. Aspoň na buku, ktorý plánuješ kopať alebo presádzať. Buk potrebuje silné, veľké, minuloročné puky pred kopaním. Každý konár môže byť skrátený len tak, aby na ňom nejaké silné puky ostali...buk rastie veľmi silne, dobre hojí rany a tvorí kalus...ale presádzanie a kopanie zvláda veľmi zle a v prvom roku je veľmi slabý..."


This is biggest beech I have collected in spring this year. I'm very happy it has survived till now., since only dead tree so far is also beech. I hope he will be OK and next year will wakeup after winter. I like hollow parts and movement of trunk. Nebari is not fantastic but this is possible to arrange somehow.
When I was digging this one I was thinking to remove long thin branch you can see on picture. It was good idea to leave it there as I find out in discussion with Croatian bonsai guys.
from discussion with Cajko on IBF:

"Do not ever cut all branches and buds on a beech tree. At least on a beech that you need to collect or repot. Beech needs big, strong, last years buds on branches, and branches can be shortened in a way that on every branch must remain at least couple of strong buds. That is my experience. Beech is a very strong grower if in full health and strength, caluses wounds very fast, and often puts out new buds from the calus. BUT, tolerates repotting and collecting very poorly. In a first year it is totally weak. Very complicated tree."


No comments:

Post a Comment