Carpinus betulus 2.


Tento hrab je vlastne viac hrabov, vyzerá ako vor alebo lesík. Je tam niekoľko kmeňov ale dokopy to budú asi len 2 rastliny. Vykopaný bol z okraja kameňolomu a rástol tam tresne tak ako je zasadený v boxe. Kmene nie sú veľmi hrubé, tie hlavné majú asi okolo 5 cm. Nebari nie sú veľmi viditeľné, ale ako u väčšiny hrabov myslím že to bude v pohode. Páči sa mi pohyb kmeňov a prirodzené "uro" ktoré na kmeňoch vznikli. Momentálne rastie veľmi dobre ale trocha komplikovane sa fotí. Zatiaľ neboli robené žiadne úpravy, manipulácia s boxom ktorý meria cez 1 meter je komplikovaná. Zatiaľ je môj zámer nechať to pokope a ak to bude možné zasadiť to pekný kameň.

This is another of mine hornbeam's, looks like forest or raft. There is more trunks but I guess only two plants. It was growing on edge of quarry and it was growing exactly like it is planted in box now. Trunks are not very thick, big ones around 5 cm. Nebaris are not very visible now but as with all other hornbeam's I guess it will be OK. .i like movement of trunks and natural "uro". Right now it grows very nicely but it is complicated to make decent photo of it. No so much done yet on it since manipulation with box with length over 1m is complicated. For future I think it will stay together like it is now and plant it on rock slab.