Howthorn and sloe

Prunus spinosa from previous posts. Grows nicley.
Trnka z predchádzajúceho príspevku. Darí sa jej.

Howthorn from one of previous posts. A lot of buds, seems it will make it.
Hloh z predchádzajúceho príspevku. Mnoho pukov, vyzerá tak, že to v pohode rozchodí.