Buds on oak


 Oak collected few weeks ago. Now on both trunks a lot of buds are coming out. Interesting. Two much smaller trees are not doing this good, they where collected also already with leafs but about 2 weeks earlier. I'm curious how it will develop further, and of course how situation will look like on spring next year.
Dub vykopaný pred pár týždňami, tento rok zatiaľ najväčší. Čo je ale zaujímavé, že sa za posledný týždeň celý obsypal pukmi. Dva oveľa menšie duby, ako je tento takto nerašia. Je pravda, že boli vykopané asi 2 týždne skôr ako tento. Som zvedavý ako to bude vyzerať na jar na budúci rok. Ešte sa ale pre pár dubov v lete chystám, uvidím ako sa im bude dariť, keď budú kopané v rozdielnych obdobiach.

 on day when potted, v deň keď bol zasadený

No comments:

Post a Comment