Few pictures

hornbeam today, my favorite one this year, in 2-3 weeks time nothing but bunch of leafs willl be visible
môj najobľúbenejší tohtoročný úlovok, o 2-3 týždne nebude vidieť nič iné len listy 

beech from last year, and what come out from big bud
buk z minulého roka, a čo vyrazilo z veľkého puku

hornbeam and Hillari elm, comparison
hrab a brest Ulmus campestre, porovnanie
...and my new home made round table made of old wheel chair
...a môj nový stolík vyrobený z kancelárskej stoličky :)

No comments:

Post a Comment

CORNUS MAS "VESNA" spring pictures