Birch No.1

This is my one and only Birch so far. It was collected exactly 2 years ago in March 2010. During this weekend it was potted into nice pot from Juraj Homola. It was potted in almost pure zeolith 2.5-5mm as you can see on one of pictures it created enormous amount of fiber roots. It has long way to go but I like it a lot already.
Toto je moja zatiaľ jediná breza. Bola vyhrabaná z lomu presne pred 2 rokmi v marci 2010. Tento víkend som sa rozhodol ju presadiť do novej misky od Juraja Homolu. Od počiatku bol stromček zasadený v takmer čistom zeolite frakcie 2,5-5mm a tak aj ostal. Na jednej z fotiek je vidieť aké množstvo jemných koreňov strom dokázal vytvoriť len za tak krátke obdobie. Stromček je ďaleko od finálnej podoby ale už teraz sa mi veľmi páči. size comparison with my daughter
fine root development after 2 years in zeolit/ vývoj jemných koreňov za 2 roky v zeolite

March 2010

Spruces

Spruce No.2 (on left) moved into new pot couple of days ago. So new spruce (No. 7, on right and second picture) moved into empty chinese po...