Carpinus betulus No.10

Today I did some reduction on this hornbeam. It was collected in spring 2009. In 2010 repotted into almost pure zeoilth fraction 4-8mm and at this occasion roots were cleaned from original soil, I think roots were washed. It seems it took this tree bit more to establish. Only now I have feeling that tree has good healthy growth. It is known trees do not like disturbing and radical steps. One has to do its own mistakes to realize it. Fortunately with this tree my mistakes did not killed it as many others not so lucky peaces. I guess in year or two this hornbeam will go into ceramic pot. As with all deciduous trees it has long way to go, it will take about 5-10 years to make it reasonably good bonsai. Fortunately summer pictures are hiding imperfections.
Dnes som prestrihal tento hrab, kopaný na jar v roku 2009. V roku 2010 bol presadený takmer do čistého zeolitu frakcie 4-8mm. Pri tej príležitosti som mu asi vodu vystriekal korene, spätne to vnímam ako chybu. Zdá sa, že mu chvíľu trvalo kým sa obnovila jeho sila. Až túto sezónu stromček vyzerá že je úplne v pohode. Je dobre známe, že stromčeky nemajú v láske radikálne zásahy, no človek musí urobiť pár vlastných chýb na to aby si to plne uvedomil. Našťastie tento stromček moje chybné rozhodnutia rozchodil, na rozdiel od mnohých ďalších ktorým sa to nepodarilo. O rok-dva tento stromček pravdepodobne pôjde do keramickej misky. Ako je to pri všetkých listnáčoch aj tento má pred sebou mnoho rokov kým z neho bude bonsai rozumnej kvality.  Letný zelený šat však zhovievavo skrýva nedokonalosti. :)
Older post on this tree/staršie príspevky o tomto stromčeku:

6-2012
6-2012
6-2012
6-2012 size comparison with my turntabe staff/ porovnanie veľkosti fotka spolu s osádkou zabezpečujúcou otáčanie stolíka
6-2011 nebari detail
3-2012 on day when witer protection finished/ v Marec 2012 po ukončení zimnej ochrany

5-2010
10-2009
3-2009

No comments:

Post a Comment