Birch No.1

start to look like real tree :) / začína sa podobať na ozajstný strom :)
after first wiring year ago in July 2011/ po drôtovaní pred rokom v Júli 2011

March 2010 after collecting/ Marec 2010 po vykopaní

Tilia cordata