New Picea abies

New spruce at home. Possibly for future spruce forest with a lots of straight trees. About 9 cm at base, 90 cm tall.Must be rather old, one of thick lower branches was about 20 years old. Potted in mix of zeolit 4-8mm and Terramol with granules of Osmocote mixed in substrate. No rough peat this time, I forget to add it :)
Nový smrek doma. Možno z neho bude jeden zo stromov v budúcom lesíku s mnohými vzpriamenými stromami. Na báze má asi 9cm, výška 90 cm. Asi je celkom starý, jeden z dolných odstránených konárov mal okolo 20 rokov. Posadený v zmesi zeolitu 4-8mm a Terramolu s primešaným Osmocote, bez pridanej rašeliny, na tú som zabudol (ale to bude v pohode aj bez nej) :)