Quercus pubescens No.4

Today all wires off. Waiting for last flush of growth now. Next spring probably goes into pot (I think not final).
Dnes všetky drôty dole. Čaká nás posledná vlna rastu tento rok. Budúci rok asi pôjde do nejakej dočasnej misky.
Older posts: