Acer palmatum in autumn colors

One of my trees from "bonsai for sale" section. 
Jeden zo stromov z oddelenia "bonsai na predaj".

Tilia cordata