15 April 2014

Hornbeam No.10 in leaf

Hrab po presadení v marci. S listami už vyzerá skoro ako strom. A ako ozajstný strom by mal bonsai vyzerať. Druhá fotka z leta 2008, ešte v lese.
After repotting in March. With leaves looks like real tree already. And bonsai should look like tree. Second picture from summer 2008 in forest.


10 April 2014

Hornbeam forest

Turning green slowly :)

Its first time for me to have flowers on hornbeam, its on top of main tree in the group. Big joy for bonsaist :)                 Je to po prvý krát čo mám na hrabe kvety, rastú v tomto lesíku na najvyššom strome. To je radosť pre bonsaistu :)
Older pictures:

April 2012

March 2012 with my assistants for size comparison/ Marec 2012 spolu s mojimi asistentmi pre porovnanie veľkosti
2009 just after collection/ v roku 2009 po vykopaní