Cornus mas No.2 slowly waking up

Big cornus mas is showing signs of life. It takes time but seams to be vital enough to make it.
Veľká drienka javí známky života a budí sa. Bude to ešte chvíľu trvať ale vyzerá byť dosť vitálna na to aby to zvládla.

No comments:

Post a Comment

CORNUS MAS "VESNA" spring pictures