01 May 2011

Cornus mas details

Tree collected about month ago. Still sleeping but alive, some buds emerging but its too soon to be very optimistic. It is in my garden now. I had time to look closely on it first time. It has fe interesting natural scars, some big ones. I like it. 
Strom vykopaný pred asi mesiacom, ešte stále spí. Vyzerá že žije a nejaké spiace pupene sa ukazujú ale je ešte skoro na prehnaný optimizmus. Teraz je už v mojej záhrade, tak som mal čas sa na neho bližšie pozrieť. Má na kmeni veľmi zaujímavé prírodné jazvy, to sa mi páči.