Cornus mas details

Tree collected about month ago. Still sleeping but alive, some buds emerging but its too soon to be very optimistic. It is in my garden now. I had time to look closely on it first time. It has fe interesting natural scars, some big ones. I like it. 
Strom vykopaný pred asi mesiacom, ešte stále spí. Vyzerá že žije a nejaké spiace pupene sa ukazujú ale je ešte skoro na prehnaný optimizmus. Teraz je už v mojej záhrade, tak som mal čas sa na neho bližšie pozrieť. Má na kmeni veľmi zaujímavé prírodné jazvy, to sa mi páči. Tilia cordata