Workshop with Lucas&Josef Sirotný

On Saturady we had interesting workshop with Lucas and Josef Sirotny. Despite of windy weather it was interesting workshop.
V sobotu sme mali klubový workshop s Lukášom a Josefom Sirotnými. Oraganizátor bol Martin Solčanský z Hlohovca, ďakujeme Martin. Aj keď bolo veterno tak to bolo zaujímavé a zábavné. 


Vincent is fighting with cookie/ Vinco bojuje s koláčikom
No comments:

Post a Comment

Prunus spinosa "Katharine"