Hornbeam No.11

During weekend I have worked a little on this hornbeam collected in Spring last year. It is doing fine. A lot more work have to be done, of course.One of my favorite hornbeam's.
Počas víkendu som trocha pracoval na tomto hrabe prinesenom z lesa minulý rok. Má sa dobre. Samozrejme nás čaká ešte veľa práce. Je to jeden z mojich najobľúbenejších hrabov.