Happy New Year 2011

I wish to all readers of my blog all the best in 2011. Good health and luck in life. I wish you good survival rate of your yamadori in next season, I wish all your trees will wake up after this winter and I wish you all to have better bonsai. Thank you. Maroš

Želám všetko najlepšie všetkým čitateľom môjho blogu v roku 2011, veľa zdravia a šťastia v živote. Všetkým vaším yamadori prajem prežitie a dobrú kondíciu, prajem Vám aby sa všetky vaše stromy po zimnom spánku prebrali, prajem Vám v roku 2011 lepšie bonsai. Ďakujem Vám. Maroš

No comments:

Post a Comment

Prunus spinosa "Katharine"